logo

(HIJOS POR LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO)
(Kinderen van slachtoffers van de laatste Argentijnse dictatuur voor Identiteit,
Rechtvaardigheid, tegen Vergetelheid en zwijgen)

 

 

 

 

 

 

Argentijnse oud-dictator Jorge Videla (87) overleden

PERSBERICHT 20 05 13

Los Videla: al mediodía, en minutos, la familia del genocida Videla recibirá por parte del juez el informe completo sobre las causas de su muerte y podrán retirar el cuerpo para despedirlo. Tendrán el derecho a la verdad, al duelo, a la despedida. Nosotros todavía no lo tenemos: no tenemos los cuerpos, ni las causas de las muertes (asesinatos), ni la verdad. Convivimos con un duelo incompleto, con la despedida hasta siempre.
Ese cuerpo que sigue en la morgue tuvo un poder casi absoluto sobre la vida y la muerte y ahora está ahí, donde van los muertos. Pensamos qué habrá salido de adentro del genocida Videla cuando le hicieron la autopsia: ¿estarían ahí adentro del genocida todas las respuestas que nunca nos llegaron por los hábeas corpus que presentamos?, ¿estarían ahí adentro las listas de los apropiadores de nuestros hermanos?, ¿estarían ahí adentro de Videla los nombres de los lugares donde están los cuerpos de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos?, ¿estarían ahí adentro de su cuerpo todas las verdades que necesitamos?
Estaban, pero se las llevó al silencio eterno. Sólo queda que los demás, los vivos, digan lo que saben y nos devuelvan el derecho a la verdad y al duelo. Sólo les falta aprender de las Madres lo que es la dignidad y hablar.
H.I.J.O.S. Capital
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

 

Premier Mark Rutte (VVD) en minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) treuren niet om de dood van de voormalig Argentijnse dictator Jorge Videla.

 

 

 

 

‘Zorreguieta, een klassiek geval van klassenjustitie?’

Eind januari is er opnieuw aangifte gedaan tegen Zorreguieta welke nog immer op het bureau van het Openbaar Ministerie ligt. Eerdere aangiften zijn afgewezen, wat zal ditmaal de uitkomst zijn? Debat met: Liesbeth Zegveld, Göran Sluiter en Jan van der Putten. Onder leiding van Karin Bruers en Harm Botje.

De herdenking van de staatsgreep van de dictatuur in Argentinië is op 24 maart. Men verwacht op korte termijn een beslissing van het OM over het instellen van een strafrechtelijk onderzoek naar J. Zorreguieta. Daarom organiseren H.I.J.O.S. Nederland (nabestaanden en sympathisanten van de slachtoffers van de laatste dictatuur in Argentinië) en M.P. Vrij (strafrechtelijke studievereniging van de Universiteit van Amsterdam) dit debat over de haalbaarheid van zijn vervolging.

In dit debat zal worden ingegaan op zowel de juridische, politieke en morele aspecten van de zaak Zorreguieta. Besproken zal worden of Nederland rechtsmacht heeft en of er voldoende bewijs kan worden geleverd. Ook zal een kritische blik worden geworpen op de houding van de Nederlandse politiek, het OM en de media tot nu toe in de vorm van een “J’accuse” uitgevoerd door Hugo Koolschijn (toneelgroep Amsterdam).

Zorreguieta loopt nog steeds vrij rond en wordt koninklijk onthaald terwijl Julio Poch inmiddels jaren in voorarrest zit. Dit roept de vraag op of er hier sprake is van klassenjustitie.

U bent allen van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De toegang is vrij.

Voor meer informatie: info@hijos.nl

 

Verwerpelijk!
De Nederlandse ambassadeur begeleidt de van misdaden tegen de menselijkheid verdachte van de ESMA.
Wij spreken onze sterke veroordeling uit over de steun van de Nederlandse ambassadeur in Argentini_ Hein De Vries aan de van genocide verdachte Julio Poch, piloot van de doodsvluchten, die vandaag zijn verdediging voerde bij de rechtszaak van de megazaak rond de ESMA.
Ambassadeur De Vries woonde het proces bij in het publiek samen met familieleden van de verdachte, in het vak bestemd voor hen en de verdachte, in plaats van in het vak voor media, families van de slachtoffers, mensenrechtenorganisaties en het algemene publiek. Maar hij koos niet alleen daar plaats te nemen, maar begroette ook de verdachte Poch, die hem bedankte ten overstaan van de rechters voor zijn aanwezigheid in de rechtszaal tijdens zijn voorlopige verklaring rond zijn rol in misdaden tegen de menselijkheid.
De Vries was volgens Poch aanwezig om het proces te monitoren. We vinden dit een ernstig feit dat inbreuk maakt op het instituut dat niet onopgemerkt voorbij mag gaan, omdat het in strijd is met ons historische proces van Herdenken, Waarheid en Gerechtigheid. De Nederlandse staat heeft de mogelijkheid om alle soorten overleg te plegen met Argentijnse overheidsinstellingen over kwesties die het relevant vindt, maar niet om zich te vertonen naast de moordenaars van ons volk om op deze wijze een historisch proces te evalueren, dat ongekend is in de wereld.
Wat De Vries deed is ontoelaatbaar: Hij vergezelde iemand die verdacht wordt van misdaden tegen de menselijkheid en dat wordt verergerd door zijn functie als ambtenaar. Moeten we dit opvatten als steun van Nederland aan de misdadigers van de ESMA? Totdat er een offici_le mededeling van het tegendeel komt, wordt deze actie opgevat door de families van vermiste personen die aanwezig waren in de rechtbank als volgt: Nederland steunt de verdachten van genocide die worden berecht in Argentini_.
Dit gedrag van een vertegenwoordiger van de Nederlandse staat is in tegenspraak met de houding van de Nederlanders tijdens de laatste civiel-militaire dictatuur in ons land, toen was het een van de weinige landen die het staatsterrorisme aan de kaak stelde en gaf bekendheid aan het werk van van de Moeders van de Plaza de Mayo ten tijde van het WK voetbal van 1978.
We verwachten een onmiddellijke reactie van Nederland naar aanleiding van dit feit, waardoor wij ons als familieleden zwaar beledigd voelen. We zien deze handelswijze als een groot gebrek aan respect, tot nu toe niet waargenomen bij geen enkele vertegenwoordiger van geen enkel land.
H.I.J.O.S. Capital (Buenos Aires)
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
(Kinderen van slachtoffers van de laatste Argentijnse dictatuur voor Identiteit, rechtvaardigheid, tegen Vergetelheid en zwijgen)
www.hijos-capital.org.ar

 

Goed en belangrijk nieuws!
Een van de grootste misdadigers en vrienden van J. Zorreguieta in Argentinië wordt momenteel berecht: Carlos Blaquier, eigenaar van duizenden hectares land. Hij wordt ervan verdacht vele mensen in ‘zijn’ regio te...
hebben laten verdwijnen en vermoorden. Bewezen is al dat zijn vrachtwagens bij de verdwijningen gebruikt werden en hij de ontvoeringen met anderen besprak.
Uit betrouwbare bronnen blijkt dat Blaquier dikke vrienden is met J. Zorreguieta; betaalde Maxima’s studie in het buitenland, zorgde ervoor dat J. Zorreguieta benoemd werd als hoogste invloedrijke man in de suikerkringen en Videla’s regering, hij schonk land aan J. Zorreguieta en was een van de ‘speciale gasten’ tijdens het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander.
HIJOS Nederland deed toen al het mogelijke om te voorkomen dat dergelijke criminelen bij het huwelijk aanwezig zouden zijn, nu is er wederom bewijs waarom J. Zorreguieta en zijn vrienden hier NIET verwelkomd moeten worden.
Volgens HIJOS Argentina heeft de ophef rondom Zorreguieta in Nederland er mede voor gezorgd dat daar behalve Martinez de Hoz nu ook andere niet-militaire machthebbers zoals Blaquier worden onderzocht en berecht.Donderdag as. wordt naar verwachting duidelijk hoe Zorreguieta in deze gruwelijke zaken verwikkeld was, hetgeen snel bewezen zou kunnen worden. Er is geen ontkomen meer aan voor Nederland om zich te distantiëren van J. Zorreguieta!

 

 

 

13 november 2012. , 13:30 uur Statenhal in Tweede Kamer. Aanbieding van verzoek aan
commissie justitie & veiligheid n.a.v. nieuwe bewijslasten jegens
Jorge Zorreguieta.


H.I.J.O.S. Nederland zal in samenwerking met Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden (Arnold
Karskens) dinsdag 13 november a.s. om 13:30 uur een verzoek aan de Commissie van Justitie & Veiligheid van de Tweede Kamer aanbieden met een drietal verzoeken.
Alle eerst dringen wij aan op justitieel onderzoek naar de heer Jorge Zorreguieta zoals gevraagd door de aan ons nieuw bekende nabestaanden van slachtoffers van het Videla regime
1976-83 in Argentinië. De slachtoffers waren werkzaam bij het ministerie van Zorreguieta en stonden onder zijn leiding, zoals genoemd tijdens de uitzending van EenVandaag dd 12
november 2012. De nabestaanden, woonachtig in Nederland en Argentinië, verzoeken Nederland, vanwege de onmogelijkheid Zorreguieta in Argentinië te vervolgen, om hier, ongeacht de mogelijke politieke of staatkundige gevolgen, een eerlijke rechtsgang te garanderen welke verplichting door Nederland in verschillende verdragen is aangegaan.

Ten tweede verzoeken wij de commissie - om bij een tweede weigering van het OM over te gaan tot justitieel onderzoek naar de heer Zorreguieta - een parlementair onderzoek in te stellen
naar de gang van zaken binnen het OM en de minister ter verantwoording te roepen.
Ten derde, zolang Zorreguieta zich niet voor de rechter heeft verantwoord, verzoekt H.I.J.O.S.,nogmaals, de Tweede Kamer te bevestigen dat Zorreguieta niet bij publieke aangelegenheden
welkom is. Het is inmiddels overduidelijk dat Zorreguieta willens en wetens deelnam aan het Videla regime, van het begin tot het eind. Nederland pretendeert voorop te lopen op het gebied
van mensenrechten en het zou hypocriet zijn een man als Zorreguieta niet eens te willen onderzoeken. Zijn aanwezigheid bij de inhuldiging van Willem Alexander zou verkeerde signalen over de Nederlandse moraal, integriteit en ethiek afgeven en zo een smet op de dag werpen die nationaal en internationaal opgemerkt zal worden.
De aanbieding van het nieuwe bewijs zal begeleid worden door een kleine groep nabestaanden
en sympathisanten van H.I.J.O.S. die op ludieke wijze uiting zal geven aan het algemene
gevoel dat heerst als het koningshuis te maken krijgt met justitie. Toga’s en oranje oogkleppen
zullen daarbij aan te pas komen.

H.I.J.O.S. heeft eerder geprotesteerd tegen het publiekelijk optreden van Zorreguieta en zoekt wereldwijd naar Waarheid, naar Gerechtigheid, vecht tegen Vergetelheid en het Verzwijgen van misdaden tegen de mensheid gepleegd door dictaturen en repressieve staten, in welk land dan ook. H.I.J.O.S. is in bijna heel Latijns Amerika, in nagenoeg alle Europese landen, in de VS en Canada aanwezig en werkt samen met organisaties in Azië en Afrika.
 

OM moet aangifte Zorreguieta opnieuw bekijken

Advocate Liesbeth Zegveld wil dat justitie opnieuw kijkt naar haar aangifte tegen de vader van prinses Máxima, Jorge Zorreguieta. De aanleiding zijn verklaringen van onder meer nabestaanden van negen slachtoffers van de Argentijnse junta, die vanavond zijn te zien in televisieprogramma EenVandaag.© ANP.
Liesbeth Zegveld.
De advocate deed vorig jaar september aangifte namens nabestaanden van de in 1977 in Argentinië verdwenen Samuel Leonardo Slutzky. Ze beschuldigden Zorreguieta van betrokkenheid bij de verdwijning van meer dan tienduizend personen in de periode 1976-1981 tijdens het bewind van president Jorge Videla in Argentinië.
Slachtoffers
EenVandaag zal vanavond verschillende slachtoffers aan het woord laten. Zo zal Alberto Golberg vertellen hoe hij in april 1976 mishandeld werd. Na twee dagen kreeg hij bezoek van een personeelsfunctionaris van een onderzoekscentrum dat onder de verantwoordelijkheid van het toenmalige ministerie van Landbouw viel (het ministerie van Zorreguieta). Tijdens het bezoek overhandigde de functionaris de ontslagbrief van Golberg.
Geen aanwijzing
Volgens het Openbaar Ministerie (OM) leverde de aangifte die Zegveld deed, geen verdenking van of aanwijzing voor de persoonlijke betrokkenheid van Zorreguieta bij verdwijningen. Hij heeft ook geen leiding gegeven aan mensen van het toenmalige Argentijnse bewind, die slachtoffers hebben laten verdwijnen. Verder is niet gebleken dat Zorreguieta weigerde informatie te geven over de verdwijningen, concludeert het OM.
In 2001 werd er ook al aangifte tegen de vader van Máxima gedaan. Het OM en het gerechtshof beslisten daarop dat er geen vervolging werd ingesteld, omdat er voor Nederland geen rechtsmacht was.